چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/03         ساعت 08:28:26     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال نیشابور

بازدید فرماندار محترم و معاون ویژه استاندارجناب آقای قامتی به همراه معاونین و هیات همراه در اولین روز هفته دفاع مقدس از اداره ثبت احوال نیشابور ضمن خداقوتی از تلاش همه پرسنل محترم تقدیر و تشکر نمودند.
 بازدید فرماندار محترم و معاون ویژه استاندارجناب  آقای قامتی به همراه معاونین و هیات همراه در اولین روز هفته دفاع مقدس از اداره ثبت احوال نیشابور ضمن خداقوتی از تلاش همه پرسنل  محترم تقدیر و تشکر نمودند.