سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
تاریخ 1397/06/11         ساعت 10:00     گروه خبری امور بانوان

یکی از مهم ترین هدف¬ها و بهترین کارکردهای اسباب¬بازی، انتقال ارزش های فرهنگی و اجتماعی به کودکان است.1 متخصصان باید اسباب بازی هایی را طراحی کنند که آداب و رسوم، پوشش، سبک و شیوه رفتاری پذیرفته شده در جامعه خود را تبلیغ کنند، نه فرهنگ و مدل های پوششی بیگانه را.2

فاطمه عرب شیبانی
یکی از مهم ترین هدف­ها و بهترین کارکردهای اسباب­بازی، انتقال ارزش های فرهنگی و اجتماعی به کودکان است.1
متخصصان باید اسباب بازی هایی را طراحی کنند که آداب و رسوم، پوشش، سبک و شیوه رفتاری پذیرفته شده در جامعه خود را تبلیغ کنند، نه فرهنگ و مدل های پوششی بیگانه را.2
اسباب بازی هر کشور برای کودکان همان فرهنگ و همان کشور مفید و مناسب است و استفاده از آن در فرهنگ ها و کشورهای دیگر، می تواند آسیب­زا باشد.3
اسباب بازی نباید نشان­دهنده حرفه خاصی باشد؛ زیرا فرصت رشد و نوآفرینی کودکان را در زمینه های دیگر از آنها می گیرد.4
گوناگونی را در انتخاب اسباب­بازی رعایت کنید؛ چون استعدادهای گوناگون کودک نیازمند ابزاری برای شکوفا شدن است.5
هر چه اسباب بازی ساده تر باشد، پویایی ذهنی و ابتکار کودک درباره آن بیشتر خواهد بود. اسباب بازی های خودکار و مکانیکی فرصت رشد نوآوری را از کودکان می گیرند.6
اسباب­بازی عامل انتقال فرهنگ است. از هر جا بیاید و در هر جا ریشه داشته باشد، فرهنگ همان جا را به همراه دارد. بنابراین، بسیاری از اسباب بازی های موجود در بازار، ابزار تهاجم فرهنگی اند و پی­آمدهای تربیتی نامناسبی به همراه دارند.7
بازی برای کودک یک نیاز روانی، زیستی و اجتماعی است. اسباب بازی در کودک شوق و ذوق به بازی پدید می آورد و بازی را پرمحتواتر می کند و در بیشتر موارد به ابتکار بازی های جدید می انجامد.8
هر سال کودکان زیادی، از ناحیه اسباب بازی های خود آسیب می بینند، دچار نقص عضو می شوند و حتی گاهی جان خود را از دست می دهند. پس هنگام انتخاب اسباب بازی به ایمنی آن توجه کنید.
اسباب­بازی خوب و مناسب، به کودک فرصت می دهد تا توانایی های جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی خود را بپروراند و امکان رشد بهنجار شخصیتی را به او می دهد.9
در دل هر عروسک یک عقیده و روش زندگی نهفته است و انتخاب عروسک؛ یعنی انتخاب الگویی برای کودک.
آثار تربیتی عروسک ها بر دختران، در رفتار دوران جوانی و میان­سالی آنها جلوه­گر خواهد شد.
برای محبوب یا منفور شدن شخصیتی در جامعه، کافی است عروسک آن شخصیت با ویژگی های مخصوص طراحی شود مثل عروسک های بن­لادن و صدام که به منظور تخریب چهره این دو در ذهن نسل جدید، تولید کرده­ اند.

هر عروسک نماینده یک فرهنگ است و با توجه به انس ویژه دختران با عروسک ها، به راحتی بر روح و قلب کودک چیره می شوند. او را به پیروی از ارزش های فرهنگ خود وا می دارند.
حتی ظاهر عروسک ها در شکل­گیری سلیقه کودکان مؤثر است. دلیل استفاده بیش از حد دختران ایرانی از رنگ مو و لنزهای روشن را می توان در چهره عروسک های کودکی­شان جست­وجو کرد.
عروسک، ظریف ترین واسطه آموزشی در تربیت کودک به شمار می رود و با توجه به انسی که کودک به عروسک می گیرد، ناخودآگاه از ظاهر او تقلید می کند.10
چهره و اندام عروسک ها و پوشش و آرایش آنها باید با معیارهای اسلامی و فرهنگی ما سازگار باشد.11
کودک با تصور واقعی بودن عروسک، با او رابطه برقرار می­سازد و در پوشش و آرایش، با عروسکش همانند سازی می کند. در این روند است که با دنیای واقعی آشنا می شود.12
رنگ لباس عروسک و رنگ اسباب بازی را باید از رنگ های شاد انتخاب کرد و تا حد امکان، کودک را در انتخاب رنگ آزاد گذاشت.
عروسک های نیمه­ عریان، آرایش­ شده و آوازخوان، گرایش های جنسی کودک را ناخودآگاه بیدار و تقویت می کند و می تواند زمینه ساز بی­ حجابی، گرایش به موسیقی و انحراف های اخلاقی کودک در آینده باشد.13


  سایت : اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه