آمار مراجعات
مهمان :  3
عضو :  0
کل مراجعات :  36397
امروز :  2
دیروز :  4
ورود به سامانه
تابییت اکتسابی
از لحاظ حقوقی وقتی فردی بدنیا آمدتابعیت دولتی به او تحمیل می شود که این تحمیل تابعیت به دو طریق خون (blood system)و دیگری به طریق خاک(soil system) که به آن تابعیت اصلی می گویند انجام می شود و تابعیتی که فرد پس از تولد با انتخاب خود و موافقت دولتی که خواستار تابعیت آن است بدست می آورد
‌تابعیت اکتسابی
نام دارد.
ساعت
مناسبت
سوال از شما جواب ازما
 
 
 
 

نظر سنجی
 
   
پاسخ گوی سوالات حقوقی شما