سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
سخن راهنما

متقاضی محترم ارائه خدمات ثبت احوال
 با سلام ،
شما :
 
1-یا دارای پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت می باشید که در این صورت می توانید با مراجعه به این پرتال و کلیک نمودن  برروی زیرمجموعه های این  آیکون که از طریق آن وارد شده اید (راهنمای ثبت نام و شرایط متقاضیان تاسیس باجه خدمات ثبت احوال) از شرایط و امکانات لازم و سایر موارد اطلاع حاصل فرمائید
 
2- یا فــــاقد پـــروانه دفـــتــر پیشخــــوان دولت می باشــید که در ایــن صورت مــی بایست ابتدا نسبت  به اخذ پروانه دفتر پیشخوان مبادرت نمایید پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات صادر میگردد لازم به ذکر است ثبت نام برای اخذ پروانه دفتر پیشخوان منوط به اعلام فراخوان می باشد پس از اخذ پروانه دفتر پیشخوان دولت با مراجعه به بند (1) این راهنما از چگونگی ارائه خدمات ثبت  احوال و تاسیس باجه آن اطلاع حاصل فرمائید.
 
 ضمناً جـهــت اطــلاع بیشتر شمـــا عــــزیـــزان آئــیــن نــــامــــه اجـــــرایــی کـــارگـــروه های استانی و آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی دراین پرتال در صفحه اصلی درقسمت قوانین و مقررات قرارداده شده است