سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
شرایط متقاضی تاسیس باجه خدمات ثبت احوال
 
شرایط وامکانات متقاضی پروانه ارائه خدمات ثبت احوال
 
 

شرایط متقاضیان دریافت پروانه:

الف ) شرایط متقاضی

1-         در اختیار داشتن محل (ساختمان) مناسب ، تجهیزات و امکانات مطلوب و نیروی انسانی آموزش دیده مطابق ردیف (ب) بند (6-14)

2-        داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های حقوق، مدیریت ، کامپیوتر، سیاسی ، اجتماعی ، ادبیات ، مهندسی صنایع ، آمار

3-       داشتن پروانه معتبر دفتر پیشخوان خدمات دولت

v         در شرایط مساوی ایثارگران اولویت خواهند داشت.

 ب ) شرایط و امکانات دفتر                       

1-        ساختمان

-              مساحت اختصاص یافته به خدمات ثبت احوال حداقل 50 متر مربع

تبصره : دارندگان ساختمانهای ملکی در اولویت می باشند .

-          استقرار دفتر ترجیحا در طبقه همکف جهت دسترسی آسان بطوریکه ارائه خدمت به جانبازان، معلولین و سالمندان بسهولت انجام گیرد

-           فضای داخلی دفتر می بایست نوساز ویا بازساری شده باشد

-          دفاترواقع در خیابان اصلی دارای اولویت می باشند.

2-       تجهیزات   :

           تجهیزات مورد نیاز را بشرح فرم شماره (2-3)  این دستورالعمل تأمین نماید.

              تبصره 1 : مجهز بودن دفتر به دورنگار ، اسکنر ، کپی ، پرینتر ، UPS ، خطوط ارتباطی و دیتا متناسب با حجم خدمات قابل ارائه ،رایانه ( مانیتور LCD) ، دستگاهPOS ، صندوق نسوز مناسب جهت نگهداری اسناد و مدارک ، امکانات ایمنی از قبیل ( کپسول اطفاء حریق ،دزد گیر، دوربین مدار بسته ) الزامی می باشد.

 تبصره 2: مجهز بودن دفاترحائز رتبه (1 )و(2 ) به تجهیزات زیر برای ارائه خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی الزامی می باشد. :

 

کامپیوتر شخصی با ویندوز XP

7 دستگاه

اسکنر اثرانگشت ده انگشتی

1 دستگاه

اسکنر اثرانگشت تک انگشتی

2 دستگاه

کارتخوان کارت هوشمند

1 دستگاه

اسکنر رومیزی HP G4010

2 دستگاه

چاپگر لیزری سیاه و سفید HP2055

1 دستگاه

دوربین عکاسی کانن EOS600D و متعلقات

1 دستگاه

پرده جداکننده بخش عکاسی از سایر قسمتهای دفتر

به متراژ مورد نیاز

میز و صندلی

6 عدد

صندلی ثابت ارباب رجوع

5 عدد

صندلی چهارپایه چرخان عکاسی

1 عدد              

  

3- نیروی انسانی:

هر دفتر می بایستی متناسب با میزان خدماتی که ارائه می نماید و به تشخیص هیأت تائید صلاحیت استان علاوه بر مدیر فنی حداقل تعداد دونفر نیرو با گواهی سازمان بشرح زیر در اختیار داشته باشد:

-              کارشناس علوم انسانی

-              کارشناس آمارو انفورماتیک

           تبصره : تعداد نیروی فوق برای اخذ روزانه(50 )درخواست می باشد و در مواردی که تعداد درخواست دریافتی دفاتر از سقف مذکور فراتر رود به ازاء هر (30) خدمت بکار گیری یک نیرو الزامی است.   

شرایط جذب کارکنان دفاتر که از سازمان گواهی دریافت می نمایند. بشرح زیر می باشد:

-              داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته علوم انسانی ( حقوق ، ادبیات ، مدیریت،  علوم اجتماعی وعلوم سیاسی ) و لیسانس دررشته آمار و انفورماتیک ( آمار ، کامپیوتر، صنایع ، الکترونیک)

-              طی دوره آموزشی در چارچوب مصوبه شورای آموزش و پ‍ژوهش سازمان  .