آموزش و پژوهش
چاپ
 

اداره کل ثبت احوال استان قزوین در راستای انجام بهتر ماموریت ها و وظایف محوله و به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای پژوهشی اداره کل، آمادگی خود را برای پذیرش طرح‌های تحقیقاتی پیشنهادی طبق عنوان زیر اعلام می‌دارد.

عنوان پژوهش: شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت های داخلی (درون استانی و بین استانی)و راهکارهایی برای ثبت آن.

لذا از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی استان دعوت می‌شود در صورت تمایل نسبت به تهیه و ارائه پروپوزال حداکثر تا تاریخ 30/8/1398  اقدام  و پروپوزال مربوطه را تحویل اداره منابع انسانی و پشتیبانی نمایند.

آدرس: قزوین– بلوار غیاث آباد بلوار ارتباطات  اداره کل ثبت احوال – اداره منابع انسانی و پشتیبانی

تلفن: 33673782

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/02