شنبه 27 دی 1399   
 
Login
 
پورتال اداره ثبت احوال آوج
 
اخبار و تازه ها
07:00 1397/04/05
روز سه شنبه جلسه پوشش وقایع در فرمانداری شهرستان برگزار گردید.
07:00 1397/04/05
حسن ملکی کارمند اداره ثبت احوال شهرستان قزوین بازنشسته شد
 
نظر سنجی