تاریخ 1399/06/21         ساعت 10:00     گروه خبری اخبار ستادی

جلسه شورای اداری اداره کل با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد

اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان در سال 99 روز چهارشنبه 19/6/1399 در محل جلسات این اداره کل برگزار شد در این جلسه که با حضور مدیرکل،  معاونین و روسای ادارت ثبت احوال استان قزوین برگزار شد . حسن وفایی مدیر کل ضمن خیر مقدم در خصوص موضوعات جاری ادارات ثبت احوال استان و همچین برنامه های در دست اجرا مطالبی را بیان داشتند . ایشان با اشاره به برگزاری جلسه شورای اداری سازمان که به صورت ویدئو کنفراسی برگزار شده بود خلاصه ای ازبیانات ریاست سازمان به روسای ادارت و کارکنان را بیان نمودند.

 از جمله مواردی که بیان شد :

حدود 365 روز از دولت باقی مانده است که زمان زیادی برای انجام خدمت به مردم می باشد بایستی تلاش بیشتری شود به قول فرمایش مقام معظم رهبری سه تا صد روز و اندی باقی مانده است که زمان زیادی است.

مدیران و روسای محترم ادارات ، کلیه کارکنان در سازمان ثبت احوال بعنوان  امین مردم و حافظ اطلاعات مردم هستند و این موضوع باید در سازمان جدی گرفته شود

نظارت ، سرکشی از حوزه هاو ارتباط با کارکنان از جمله مسائل مهمی است که میتواند  از خیلی از آسیب ها جلوگیری نماید در صورت قطع ارتباط

مشکلات عدیده ای بوجود خواهد آمد . بازدید ها در دفاتر مکتوب  و حفظ شود تا مورد استفاده آیندگان قرار گیرد