یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
اداره ثبت احوال شهرستان قم
 

اداره ثبت احوال شهرستان قم


مدیر اداره : رحیم علی نژاد 
معاون اسناد هویتی: حیدر آرمانی کیا

 

 


معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی: یحیی نادرنژادآدرس: قم ،خیابان ساحلی ،جنب شهرداری منطقه هفت
شماره تماس : 1510 و یا 37716555-025
نمابر : 37720044-025