اداره ثبت احوال شهرستان قم

اداره ثبت احوال شهرستان قم


مدیر اداره : امیر کاظمی
معاون اسناد هویتی: رحیم علی نژاد

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی: حسین احمدی

آدرس: قم ،خیابان ساحلی ،جنب شهرداری منطقه هفت
شماره تماس : 1510 و یا 37716555-025
نمابر : 37720044-025