چهارشنبه 1 بهمن 1399   
 
اداره ثبت احوال منطقه 2

نام نماینده: رئیس اداره ثبت احوال منطقه 2 قم

اسکندر قنبری راد

 

 

 

 

  •  آدرس : قم پردیسان بلوار دانشگاه بعد از میدان علوم ابتدای بلوار مولوی اداره ثبت احوال منطقه 2 قم
  • تلفن:   37780084-37780085 داخلی 501 و 502