چهارشنبه 1 بهمن 1399   
 
حراست

علی بابایی

  • آدرس محل کار : 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل ثبت احوال استان
  • تلفن تماس: 37785650-025
  • نمابر: 37785650-025

سوابق مدیریتی و اجرایی:

  • رئیس اداره حراست ثبت احوال استان قم