دفاتر ثبت طلاق استان

ردیف

شماره دفتر خانه

نام و نام خانوادگی سر دفتر

آدرس

تلفن

1

1

حسین بحرانی

نیروگاه، بین کوچه 17 و 19 پلاک 347

38819675

2

2

احمد باقری

امامزاده ابراهیم، ابتدای 24 متری کاشانی

38820049

3

9

محمد حسین بالایی

نیروگاه، میدان توحید

38824416

4

16

سید حبیب موسوی

نیروگاه، جنب پل هوایی، توحید 6، پلاک 8

38834739

5

20

سید اسماعیل حمیدی عدلی

شاهزاده ابراهیم، جنب تونل

38820011

6

35

سید حبیب اله بیگی

خیابان باجک، کوچه2، پلاک 150

7733839

7

36

عبداله باقری

چهار راه غفاری، خیابان سپاه، پلاک 170

6608685