سه شنبه 30 دی 1399   
 
روابط عمومی

 

مدیر روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم:  رضا صفری

شماره تماس: 37779097

فکس: 37780106

سامانه پیامکی: 30001168

 
ارتباط با روابط عمومی و سایر قسمت ها
 
 
 
 
فقط فایل با فرمت .jpg .jpeg .png .Xlsx .Xls .Doc .Pdf .Docx .Zipحداکثر حجم فایل ها 500 کیلوبایت می باشد