پنجشنبه 14 اسفند 1399   
 
سوالات مربوط به شناسنامه

1- مدت زمان اعلام و ثبت واقعه ولادت چند روز می باشد؟

15 روز

2- مدت زمان ثبت واقعه فوت چند روز می باشد؟

10 روز

3-برای صدور شناسنامه المثنی چه مقدار زمان نیاز است؟

- صدور شناسنامه المثنی یک ماه پس از ارائه فرم درخواست المثنی می باشد .

4-آیا امکان الصاق عکس به شناسنامه پس از تعویض ان وجود دارد؟

طبق قانون می توان در 30 سالگی نسبت به الصاق عکس اقدام کرد.

5- برای تغییر نام خانوادگی حتما باید پدر نام خانوادگی اش را تغییر دهد؟

در صورت نامناسب بودن نام خانوادگی و داشتن 18 سال تمام می توان شخصا اقدام نمود

6-آیا شخصی می تواند با مراجعه به ثبت احوال اطلاعاتی راجع به شخص دیگر(همسر - پدر - مادر و ...) دریافت کند؟


طبق ماده 34 قانون ثبت احوال افشای اطلاعات موجود در دفتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند ممکن نیست

7- با تغییر نام خانوادگی کارت ملی ،گواهینامه و شناسنامه چگونه اصلاح می گردد؟

با تغییر نام خانوادگی شناسنامه تعویض می شود پس از تحویل شناسنامه نسبت به تحویل کارت ملی اقدام گردد.با توجه به وجود توضیحات در شناسنامه نیازی به تعویض مدارک دیگر متصور نمی گردد.

8-چه مدارکی جهت اخذ شناسنامه فرزند مورد نیاز است ؟

- اصل شناسنامه پدر و مادر

- گواهی ولادت صادره بیمارستان

-پرداخت هزینه مربوطه که از طریق کارتخوان اخذ خواهد شد.

- حضور یکی از والدین یا جد پدری جهت اعلام واقعه ولادت و امضاء سند سجلی

9- ازدواج من و همسرم ثبتی نیست آیا می توانم برای فرزندم شناسنامه اخذ نمایم ؟

چنانچه ازدواج والدین ثبتی نباشد با توجه به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال علاوه بر مدارکی که جهت اخذ شناسنامه نوزادان مورد نیاز می باشد که شرح داده شد حضور توأم پدر و مادر جهت اعلام و امضاء سند سجلی الزامی می باشد .

10- چه اشخاصی می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند ؟

- پدر، مادر و یا جد پدری با ارائه شناسنامه

- وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک

- متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است .

- صاحب واقعه که سن او بالاتر از ۱۸ سال باشد .

11- آیا عکس شناسنامه قابل تعویض می باشد ؟

- برابر قانون ثبت احوال شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن شود . شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تمدید شود . صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است برای تمدید آن مراجعه نماید .

12- آیا مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزند اقدام نماید ؟

در صورت بقای رابطه زوجیت مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزندش اقدام نماید .

13- من شناسنامه خود را مفقود نموده ام و جهت اخذ گذرنامه نیاز به شناسنامه دارم چکار می توانم بکنم ؟

با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال و ارائه درخواست کتبی و یک قطعه عکس و پرداخت هزینه متعلقه درخواست المثنی نماید.

14- مدارک لازم جهت تعویض شناسنامه چیست ؟

- مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال با در دست داشتن:

- اصل شناسنامه مستعمل

- ۲ قطعه عکس با زمینه روشن

- تصویر شناسنامه فرزندان و سند ازدواج

- تکمیل فرم تعویض شناسنامه

- پرداخت هزینه متعلقه