چهارشنبه 1 بهمن 1399   
 
طلاق
 

کل طلاق ثبت شده در سال 1398 در استان قم: 2973 واقعه