شنبه 18 مرداد 1399   
 
مدیر کل

منوچهر تیموری 


 

           

 

           
  • آدرس محل کار : 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل ثبت احوال استان
  • تلفن تماس: 37780105-025
  • نمابر: 37780106-025
  • آدرس پست الکترونیک: qom@sabteahval.ir 
                         

 

سوابق مدیریتی و اجرایی:

           
  • مدیرکل ثبت احوال استان ایلام.
 
 
ارتباط با مدیرکل