مدیر کل

خلیل مرادی

  • آدرس محل کار : 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل ثبت احوال استان
  • تلفن تماس: 37780105-025
  • نمابر: 37780106-025
  • آدرس پست الکترونیک: qom@sabteahval.ir

سوابق مدیریتی و اجرایی:

  • مسئول بایگانی اداره ثبت احوال شهرستان قم از سال 67 تا 76
  • معاون انفورماتیک اداره ثبت احوال شهرستان قم از سال 76 تا 81
  • ریاست اداره ثبت احوال شهرستان قم از سال 81 الی 86
  • سرپرست معاونت انفورماتیک اداره کل ثبت احوال استان قم از سال 86 تا 90
  • معاون حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان قم از سال 86 تا کنون
  • سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان قم از مرداد ماه سال 91 با حفظ سمت(معاونت حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان قم)

 
ارتباط با مدیرکل
 
* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع: