سه شنبه 30 دی 1399   
 
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

علی وکیل هنزائی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 
  • آدرس محل کار : 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل ثبت احوال استان
  • تلفن تماس: 37780105-025
  • نمابر: 37780106-025
  • آدرس پست الکترونیک: qom@sabteahval.ir