چهارشنبه 1 بهمن 1399   
 
معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی 

حسین احمدی 
 

  • آدرس محل کار : 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل ثبت احوال استان قم
  • تلفن تماس: 37780105-025
  • نمابر: 37780106-025
  • آدرس پست الکترونیک: qom@sabteahval.ir

سوابق مدیریتی و اجرایی:

  • معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال شهرستان قم ( 4 سال).