شنبه 27 دی 1399   
 
معرفی معاونت اسناد هویتی

معاون اسناد هویتی

 

امیرکاظمی


  • آدرس محل کار : 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل ثبت احوال استان
  • تلفن تماس: 37780108-025
  • نمابر: 37780106-025
  • آدرس پست الکترونیک: qom@sabteahval.ir

سوابق مدیریتی و اجرایی:

  • مدیر ثبت احوال شهرستان قم