معرفی معاونت اسناد هویتی


سرپرست معاونت اسناد هویتی

محمد باقریان
  • آدرس محل کار : 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل ثبت احوال استان
  • تلفن تماس: 37780108-025
  • نمابر: 37780106-025
  • آدرس پست الکترونیک: qom@sabteahval.ir

سوابق مدیریتی و اجرایی:

  • مسئول حراست ثبت احوال استان قم
  • مدیر ثبت احوال شهرستان قم
  • کارشناس حقوقی ثبت احوال استان قم
  • رئیس اداره حقوقی