جمعه 15 اسفند 1399   
 
معرفی مدیرکل

منوچهر تیموری 
 

 

  • آدرس محل کار : 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل ثبت احوال استان
  • تلفن تماس: 37780105-025
  • نمابر: 37780106-025
  • آدرس پست الکترونیک: qom@sabteahval.ir 

 

سوابق مدیریتی و اجرایی:

  •  مدیرکل ثبت احوال استان ایلام.