چهارشنبه 1 بهمن 1399   
 
معرفی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
علی وکیل هنزائی
 
 • آدرس محل کار : 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل ثبت احوال استان
 • تلفن تماس: 37780084-025
 • نمابر: 37780106-025
 • آدرس پست الکترونیک: qom@sabteahval.ir

 • سوابق مدیریتی و اجرایی:

  کارشناس امور مالی به مدت 3 سال

  کارشناس امور رفاهی بازنشستگی و آموزش به مدت 3 سال

  معاون اداره منابع انسانی و پشتیبانی به مدت یکسال

  رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی به مدت 3 سال