تاریخ 1397/04/31     تعداد دفعات مشاهده 126 بار     ساعت 10:51:48     گروه خبری عمومی

جلسه بررسی شاخص های توزیع اعتبارات سال 1397 با حضور معاونین و رئیس امور اداری و پشتیبانی اداره کل ثبت احوال استان قم برگزار گردید.
جلسه بررسی شاخص های توزیع اعتبارات سال 1397 روز یکشنبه مورخ 97/4/31 از ساعت 9 الی 10:30  با حضور معاونین و رئیس امور اداری و پشتیبانی اداره کل ثبت احوال استان قم برگزار گردید.
در این جلسه که با عنایت به نامه ارسالی سازمان در این خصوص تشکیل گردیده بود راجع به شاخص های ثبت احوال استان قم برای توزیع اعتبارات سال 97 ، پیشنهادات و نظرات جهت ارسال به دفتر نوسازی و تحول سازمان ارائه گردید.