تاریخ 1397/05/14     تعداد دفعات مشاهده 120 بار     ساعت 10:32:11     گروه خبری عمومی

روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم ،آمار کارت هوشمند ملی و همچنین آمار وقایع حیاتی استان قم را در چهار ماه نخست سال 1397 اعلام نمود.
عملکرد کارت هوشمند ملی در استان قم (چهار ماه نخست سال 97) :
ثبت نام نهایی 124.511مورد
کارت های صادر شده 84.635 مورد 
    کارت های تحویل شده 96.075 مورد
همچنین از ابتدای طرح تا کنون تعداد 654.948 مورد ثبت نام نهایی ، تعداد 565.077 مورد کارت های صادر شده و تعداد 557.972 مورد کارت های تحویل شده می باشد.
 
آمار وقایع حیاتی ثبت شده در استان قم (چهارماه نخست سال 97 )
ولادت تعداد 7944 واقعه
وفات 1967 واقعه 
ازدواج 2763 واقعه
 
فراوانی پنچ اسم اول پسر در قم : علی ،امیر علی ،محمد حسین ،امیر حسین ،محمدمهدی
فراوانی پنج اسم اول دختر در قم : فاطمه ، زهرا ، زینب ، حلما ، ریحانه
 
تعداد ولادت های ثبت شده به تفکیک چند قلو زایی در چهار ماه نخست سال 97 در قم:
دو قلو 90 واقعه 
سه قلو 8 واقعه
چهارقلو یا بیشتر 0