تاریخ 1397/05/16     تعداد دفعات مشاهده 124 بار     ساعت 09:45:23     گروه خبری عمومی

حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی،خطیب توانا و کارشناس مذهبی برجسته کشور با حضور در اداره کل ثبت احوال استان قم اقدام به ثبت نام کارت هوشمند ملی نمود.
روز سه شنبه مورخ 1397/5/16 ساعت 10:30 صبح حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی،خطیب توانا و کارشناس مذهبی برجسته کشور با حضور در اداره کل ثبت احوال استان قم اقدام به ثبت نام کارت هوشمند ملی نمود
.