تاریخ 1397/05/22     تعداد دفعات مشاهده 125 بار     ساعت 08:48:39     گروه خبری عمومی

حجت الاسلام هادی قبادی رئیس نمایندگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در قم با حضور در اداره کل ثبت احوال استان با خلیل مرادی مدیرکل دیدار نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم روز دوشنبه مورخ 97/5/23 ساعت 8 صبح حجت الاسلام هادی قبادی رئیس نمایندگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در قم با حضور در اداره کل ثبت احوال استان با خلیل مرادی مدیرکل دیدار نمود.
در این دیدار در خصوص نحوه نگهداری اسناد و نیز امحای اسناد غیر ضروری تبادل نظر گردید.