تاریخ 1397/06/06     تعداد دفعات مشاهده 116 بار     ساعت 13:21:55     گروه خبری عمومی

بر اساس ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی استان ، اداره کل ثبت احوال استان قم حائز رتبه دوم در شاخص های اختصاصی استان گردید و از سوی استاندار محترم مورد تقدیر قرار گرفت.
بر اساس ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی استان ، اداره کل ثبت احوال استان قم حائز رتبه دوم در شاخص های اختصاصی گردید و از سوی سید مهدی صادقی  استاندار محترم  و رئیس ستاد برگزاری جشنواره شهید رجایی استان با اهدای لوح به خلیل مرادی مدیر کل مورد تقدیر قرار گرفت.