چهارشنبه 21 آذر 1397   
 
تاریخ 1397/06/12     تعداد دفعات مشاهده 62 بار     ساعت 06:39:15     گروه خبری عمومی

بر اساس ارزیابی عملکرد سال 97 همکار محترم جناب آقای اکبر جعفری بعنوان کارمند نمونه اداره کل ثبت احوال استان انتخاب و با اعطای لوح تقدیر و هدیه از زحمات ایشان قدردانی گردید.
بر اساس ارزیابی عملکرد سال 97 همکار محترم جناب آقای اکبر جعفری بعنوان کارمند نمونه اداره کل ثبت احوال استان انتخاب و با اعطای لوح تقدیر و هدیه از زحمات ایشان قدردانی گردید.