تاریخ 1397/07/07     تعداد دفعات مشاهده 96 بار     ساعت 13:36:32     گروه خبری عمومی

روابط عمومی ثبت احوال قم آمار وقایع حیاتی چهارگانه و کارت هوشمند ملی استان را در نیمه نخست سال جاری اعلام نمود.
به گزارش سعید علمدار مدیر روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم آمار وقایع حیاتی چهارگانه استان و کارت هوشمند ملی در نیمه نخست سال 1397 به شرح ذیل اعلام می گردد:
واقعه ولادت 11980 مورد
واقعه وفات 2905 مورد
واقعه ازدواج 4181 مورد 
تعداد ثبت نام نهایی کارت هوشمند ملی 667215 مورد
تعداد کارتهای هوشمند ملی صادر شده  601404مورد
تعداد کارت هوشمند ملی تحویل داده شده 599051مورد
تعداد دوقلوزایی 153 مورد ، سه قلو زایی 14 مورد و چهار قلو و بیشتر 0 مورد 
فراوانی 10 نام اول پسر:  علی - امیر علی -محمدحسین - امیرحسین - امیرعباس -حسین - محمد مهدی  - محمدعلی- محمد -محمدرضا
فراوانی 10 نام اول دختر: فاطمه - زهرا - زینب - حلما - ریحانه - معصومه - فاطمه زهرا -- نازنین زهرا - حسنا - سارا