تاریخ 1397/06/18     تعداد دفعات مشاهده 61 بار     ساعت 09:16:06     گروه خبری عمومی

مدیر کل پست استان با حضور در اداره کل ثبت احوال با خلیل مرادی مدیر کل دیدار و راجع به همکاری متقابل گفتگو نمود.
روز یکشنبه مورخ 97/6/18  باقری منش مدیر کل پست استان با حضور در دفتر خلیل مرادی مدیر کل ثبت احوال ضمن دیدار با ایشان راجع به موضوعات مختلف کاری و مناسبات همکاری متقابل گفتگو نمود.