تاریخ 1397/07/29     تعداد دفعات مشاهده 49 بار     ساعت 09:10:42     گروه خبری عمومی

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم از مدیریت و کارکنان ثبت احوال قم جهت همکاری و مساعدت با زائران اربعین حسینی قدردانی نمود.
با عنایت به همکاری شایسته ثبت احوال با زائران اربعین حسینی که به دلیل مشکل شناسنامه ای امکان دریافت و یا تمدید گذرنامه را نداشتند ،سید رضا طباطبایی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم روز یکشنبه مورخ 97/7/29 با حضور در ثبت احوال قم از خلیل مرادی مدیر کل و کلیه کارکنان ثبت احوال جهت همکاری و مساعدت با زائران اربعین حسینی قدردانی نمود.