تاریخ 1397/07/30     تعداد دفعات مشاهده 54 بار     ساعت 09:26:26     گروه خبری عمومی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با حضور در ثبت احوال قم با مدیر کل دیدار و گفتگو نمود.
روز دوشنبه مورخ 97/7/30 مصطفی کاویانی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با حضور در دفتر خلیل مرادی مدیر کل ثبت احوال استان ضمن دیدار در خصوص مناسبات کاری و همکاری های دوجانبه جهت تسهیل و تسریع ارائه خدمات به همشهریان گفتگو نمود.