تاریخ 1397/08/01     تعداد دفعات مشاهده 61 بار     ساعت 13:43:59     گروه خبری عمومی

معاونت سواد آموزی آموزش و پرورش استان قم موفق به کسب رتبه خیلی خوب و شایسته تقدیر گردید و از ثبت احوال بخاطر همکاری در دستیابی به این مهم تقدیر نمود.
حجت الاسلام قاسمی نیا معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان قم با حضور در دفتر خلیل مرادی مدیر کل از همکاری و مساعدت ثبت احوال در زمینه ریشه کن کردن بی سوادی تقدیر نمود.
ایشان ضمن اعطای لوح تقدیر به خلیل مرادی عنوان نمود قطعاً همکاری ثبت احوال در کسب رتبه خیلی خوب و شایسته تقدیر سوادآموزی استان بین سایر استانها نقش بسزایی دارد.