تاریخ 1397/08/05     تعداد دفعات مشاهده 83 بار     ساعت 14:24:52     گروه خبری عمومی

علیپور مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان ضمن بازدید از ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان از نزدیک در جریان مشکلات و قدمت زیاد این ساختمان قرار گرفت.
 

علیپور مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان ضمن بازدید از ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان از نزدیک در جریان مشکلات و قدمت زیاد این ساختمان قرار گرفت.

دراین بازدید مرادی مدیر کل ثبت احوال با تشریح وضعیت و قدمت ساختمان (حدود 40سال) با اشاره به آسیب پذیر بودن ساختمان در مخاطرات طبیعی و تردد روزانه تعداد زیادی از همشهریان محترم خواستار پیگیری موضوع مقاوم سازی و بازسازی ساختمان گردید.

در پایان  علیپور ضمن تاکید بر حل مشکلات موجود ساختمان، قول مساعدت و همکاری لازم را جهت طرح موضوع و پیگیری آن در سطح استان را دادند.