تاریخ 1397/08/15     تعداد دفعات مشاهده 43 بار     ساعت 09:34:08     گروه خبری عمومی

مسئولین پست استان با حضور در ثبت احوال طی جلسه ای در خصوص تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به همشهریان محترم با مسئولین ثبت احوال مذاکره نمودند.
باقری منش مدیر کل  پست بهمره معاونین خود با حضور در اداره کل ثبت احوال استان قم با خلیل مرادی مدیر کل و معاونین وی دیدار و طی جلسه ای در خصوص  اتخاذ تمهیدات لازم جهت تسهیل و تسریع ارائه خدمات به مراجعین و همچنین مناسبات طرفین و نحوه همکاری مطلوبتر مذاکره نمودند.این جلسه روز سه شنبه مورخ 97/8/15 ساعت 8 صبح برگزار گردید.