تاریخ 1397/08/20     تعداد دفعات مشاهده 65 بار     ساعت 12:50:40     گروه خبری عمومی

شورای راهبردی توسعه مدیریت اداره کل ثبت احوال استان قم با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت بررسی مسائل مربوطه تشکیل گردید.
   جلسه شورا روز یکشنبه مورخ 97/8/20 رأس ساعت 8 صبح آغاز شد. در این جلسه که با حضور جناب آقای افسری نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  همراه بود در خصوص مسائل مربوطه نظیر وضعیت ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان قم ، بودجه سال آینده ثبت احوال که قرار است استانی شود،بیمه تکمیلی ایثارگران و تخصیص سهمیه استخدام جدید و ... تبادل نظر گردید.