تاریخ 1397/08/20     تعداد دفعات مشاهده 95 بار     ساعت 13:10:35     گروه خبری عمومی

ستاد استانی یکصدمین سال تأسیس ثبت احوال و روز ملی ثبت احوال جهت ارائه پیشنهادات و اتخاذ تصمیات لازم تشکیل گردید.
با عنایت به شیوه نامه ارسالی از سوی سازمان ثبت احوال کشور، روزیکشنبه مورخ 97/8/20 رأس ساعت 10 صبح ستاد استانی یکصدمین سال تأسیس ثبت احوال و روز ملی ثبت احوال تشکیل و طی آن اعضا در خصوص برگزاری هر چه مطلوبتر این مناسبت هم اندیشی نمودنده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند.
در این جلسه مدیر کل ،معاونین،مدیر اداره شهرستان،مسئول حراست ،مسئول بسیج ،مسئول اداره منطقه یک و مسئول اداره پردیسان حضور داشتند.