تاریخ 1397/09/06     تعداد دفعات مشاهده 42 بار     ساعت 14:28:58     گروه خبری عمومی

دکتر رضا سلیقه مدیر کل بهزیستی با حضور در اداره کل ثبت احوال با خلیل مرادی مدیر کل دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار که روز سه شنبه مورخ 97/9/6 در اتاق خلیل مرادی مدیر کل ثبت احوال استان قم برگزار گردید در خصوص نحوه همکاری و تعاملات فی مابین به خصوص ساختمان پردیسان مذاکراتی صورت پذیرفت.