چهارشنبه 21 آذر 1397   
 
تاریخ 1397/09/11     تعداد دفعات مشاهده 14 بار     ساعت 12:03:38     گروه خبری عمومی

دومین جلسه ستاد استانی یکصدمین سال تأسیس و روز ملی ثبت احوال با حضور کلیه ی اعضای ستاد در اتاق مدیر کل برگزار گردید.
در این جلسه کلیه مصوبات جلسه قبل پیگیری شد و پیشنهادات جدید نیز استماع گردید و پس از تبادل نظر ، زمان اجرا و مسئول برگزاری فعالیت های تعیین شده مشخص گردید.
لازم به ذکر است این جلسه روز یکشنبه مورخ 97/9/11 از ساعت 8 الی 10 صبح برگزار گردید.