تاریخ 1397/10/07     تعداد دفعات مشاهده 45 بار     ساعت 10:13:59     گروه خبری عمومی

برخی از مدیران و مسئولین استان با حضور در اداره کل ثبت احوال استان قم ،ضمن تبریک روز ملی ثبت احوال با مدیر کل دیدار نمودند.
در طول هفته ثبت احوال(سوم تا نهم دیماه) برخی از مدیران و مسئولین استان  با حضور در اداره کل ثبت احوال استان قم با خلیل مرادی مدیر کل دیدار و  این مناسبت را به ایشان و کلیه کارکنان ثبت احوال تبریک عرض نمودند.