تاریخ 1397/10/05     تعداد دفعات مشاهده 45 بار     ساعت 10:46:52     گروه خبری عمومی

بمناسبت روز ملی و یکصدمین سال تأسیس ثبت احوال مسابقه نقاشی با دو موضوع نماز و ثبت احوال ویژه فرزندان همکاران برگزار گردید.
بمناسبت هفته ثبت احوال روز چهارشنبه مورخ 97/10/5 مسابقه نقاشی با موضوع نماز و ثبت احوال ویژه فرزندان همکاران برگزار گردید. منوال مسابقه بدین صورت بود که همکاران فرزندان خود را در تاریخ و ساعت مقرر به محل برگزاری مسابقه آوردند و این عزیزان خردسال بصورت حضوری نقاشی های خود را کشیدند.لازم به ذکر است این برنامه با استقبال بی نظیر فرزندان همکاران مواجه گردید و در پایان مسابقه مدیر کل به کلیه شرکت کنندگان جایزه اهدا نمود .