تاریخ 1397/12/14     تعداد دفعات مشاهده 69 بار     ساعت 07:46:46     گروه خبری عمومی

جلسه ستادتسهیلات نوروزی اداره کل ثبت احوال استان قم به منظور خدمات رسانی مطلوب به زائران و مسافران نوروزی تشکیل شد.
جلسه ستادتسهیلات نوروزی اداره کل ثبت احوال استان قم به منظور خدمات رسانی مطلوب به زائران و مسافران نوروزی روز دوشنبه مورخ 97/12/13 رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیر کل تشکیل شد.
در این جلسه تصمیمات لازم جهت ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران نوروزی (امکانات رفاهی) اتخاذ گردید. همچنین مقرر شد با طراحی لوحه و شیفت بندی، برخی از همکاران در طول ایام نوروز در اداره مستقر و پاسخگوی مراجعین محترم باشند.