تاریخ 1397/12/16     تعداد دفعات مشاهده 103 بار     ساعت 09:48:10     گروه خبری عمومی

شورای معاونین اداره کل ثبت احوال استان قم با محوریت برنامه ریزی سال 1398 صبح روز پنج شنبه 97/12/16 تشکیل جلسه داد.
با عنایت به برگزاری همایش مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت احوال کشور با حضور ریاست، معاونین، مشاورین، مدیران کل ستادی و استانی سازمان و با محوریت برنامه های سال 1398 که روز چهارشنبه مورخ 97/12/15 به میزبانی سازمان ثبت احوال برگزار گردید، شورای معاونین اداره کل ثبت احوال استان قم با محوریت برنامه ریزی سال 1398 صبح روز پنج شنبه 97/12/16 ساعت 8:30 تشکیل جلسه داد.