تاریخ 1398/01/10     تعداد دفعات مشاهده 80 بار     ساعت 10:01:35     گروه خبری عمومی

مدیر کل ارزیابی عملکرد بازرسی و حقوقی استانداری و سرپرست اداره کل حراست استانداری در دیدار نوروزی با مدیر کل ثبت احوال،ضمن تبریک سال جدید در خصوص مسائل مربوط گفتگو نمودند.
  قربانی مدیر کل ارزیابی عملکرد،بازرسی و حقوقی استانداری قم به همراه اصغری سرپرست اداره کل حراست استانداری قم صبح روز شنبه مورخ 97/1/10 با حضور در اداره کل ثبت احوال قم ضمن دیدار نوروزی با خلیل مرادی مدیر کل ثبت احوال استان قم در خصوص مسائل مربوطه گفتگو نمودند.