تاریخ 1398/01/11     تعداد دفعات مشاهده 84 بار     ساعت 10:17:12     گروه خبری عمومی

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم با حضور در اداره کل ثبت احوال ضمن دیدار نوروزی ،در خصوص مناسبات کاری مذاکره نمودند.
سید مهدی علیزاده طباطبایی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم صبح روز یکشنبه 98/1/11 با حضور در اداره کل ثبت احوال استان قم با خلیل مرادی مدیر کل دیدار و گفتگو نمودند.