تاریخ 1398/03/07     تعداد دفعات مشاهده 165 بار     ساعت 14:30:27     گروه خبری عمومی

با اعلام سازمان ثبت احوال تا قبل از تحویل کارت هوشمند ملی، کد رهگیری مندرج در رسید ثبت نام کارت هوشمند ملی جایگزین سریال کارت ملی گردید.
به اطلاع مردم شریف استان می رساند کلیه کارت های ملی قدیمی از تاریخ 1398/3/1 فاقد اعتبار می باشد لذا همشهریان محترمی که تا کنون جهت ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام ننموده اند در اسرع وقت با اصل شناسنامه و کارت ملی قدیمی به پایگاههای ثبت نام مراجعه نمایند.
همشهریان محترمی که قبلاً ثبت نام نموده و کارت هوشمند ملی خود را دریافت ننموده اند از تاریخ 1398/3/1 کد رهگیری مندرج در رسید ثبت نام شان جایگزین سریال کارت ملی می باشد.در صورتی که رسید ثبت نام خود را مفقود نموده اید به محل ثبت نام خود مراجعه و به صورت رایگان رسید ثبت نام دریافت نمایید. ارائه رسید و اصل شناسنامه جهت دریافت خدمات در ادارات و بانک ها الزامی است.