تاریخ 1398/05/05     تعداد دفعات مشاهده 80 بار     ساعت 14:46:29     گروه خبری عمومی

خلیل مرادی مدیرکل ثبت احوال قم روز شنبه مورخ 5/5/98 به همراه معاونین اداره کل از پایگاه صدور شناسنامه منطقه نیروگاه بازدید بعمل آوردند.

خلیل مرادی مدیرکل ثبت احوال قم روز شنبه مورخ 5/5/98 به همراه معاونین اداره کل از پایگاه صدور شناسنامه منطقه نیروگاه بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید پس از بررسی اسناد و مراحل اجرای کار، جلسه هم اندیشی با حضور رئیس ، معاونین و کارشناسان پایگاه تشکیل و موانع موجود بررسی و پیشنهاد هایی جهت تسریع در روند صدور شناسنامه طی مدت حداکثر یک هفته مطرح و تاکید شد.

آقای مرادی ضمن تشکر از کارکنان پایگاه صدور ، بابت صدور بهنگام شناسنامه در طول سال ، بالاخص برای متقاضیان 15 ساله عکس دار شدن شناسنامه مدارس طی تیر ماه سال جاری ، تاکید کردند همکاران اهتمام و برنامه ریزی لازم جهت تسریع در امور متقاضیان اربعین حسینی و موارد مشابه دیگر را داشته باشند.