تاریخ 1398/05/13     تعداد دفعات مشاهده 89 بار     ساعت 12:53:05     گروه خبری عمومی

کارشناسان سلامت اداری و مباره با فساد ، صیانت حقوق شهروندی و عفاف و حجاب استانداری قم از اداراه کل ثبت احوال بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ؛ روز یک شنبه مورخ 1398/05/13 ، کارشناسان شورای صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی ، سلامت اداری و مباره با فساد و عفاف و حجاب استانداری قم از اداراه کل ثبت احوال قم ، مستندات و سامانه های ارائه خدمات الکترونیک بازدیدکردند.

در این بازدید ، مستندات ارائه خدمات الکترونیک و اطلاع رسانی انجام شده به سمع و نظر بازرسین محترم رسیده و مدیرکل ثبت احوال استان عنوان  داشتند:"تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبت احوال با رعایت حقوق شهروندی ، سلامت اداری و رعایت قانون و مقررات سرلوحه این اداره کل بوده و هست".