تاریخ 1398/05/13     تعداد دفعات مشاهده 106 بار     ساعت 12:59:32     گروه خبری عمومی

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ؛ روز یک شنبه مورخ 98/05/13 جلسه ای با حضور مسئولین دفاتر پیشخوان دارای مجوز ارائه خدمات ثبت احوال در ساختمان اداره کل تشکیل شد.

در این جلسه که راس ساعت 9:30 روز یک شنبه مورخ 13/5/98 در محل نمازخانه اداره کل با حضور اکثریت دفاتر پیشخوان دارای مجوز ارائه خدمات ثبت احوال تشکیل شد ، پاره ای موضوعات در خصوص روند اجرائی خدمات ثبت احوال  مطرح و صورتجلسه ای در این خصوص تهیه ، تنظیم و امضا شد.