تاریخ 1398/05/17     تعداد دفعات مشاهده 126 بار     ساعت 08:22:59     گروه خبری عمومی

اولین جلسه کمیته انتخابات ادره کل ثبت احوال استان قم روز چهارشنبه مورخ 98/5/16 با حضور معاونین تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان ؛ روز چهار شنبه  مورخ 98/5/16 جلسه ای در دفتر مدیر کل ثبت احوال استان با حضور معاونین تشکیل و مقرر شد با تدوین برنامه متقن ، خدمات لازم وکافی در زمان انتخابات طبق برنامه و تکالیف ثبت احوال ارائه گردد.