شنبه 29 شهریور 1399   
 
تاریخ 1398/06/26     تعداد دفعات مشاهده 93 بار     ساعت 09:19:13     گروه خبری عمومی

کلاس آموزش (بازآموزی) مدیران فنی ، جانشین مدیران فنی و کاربران کارت هوشمند ملی دفاتر پیشخوان دارای مجوز ثبت احوال استان قم برگزار شد.

ه گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان قم : روز دوشنبه تاریخ 25/6/1398 جلسه بازآموزی مدیران فنی خدمات شناسنامه ثبت احوال و جانشین مدیران فنی و کاربران کارت هوشمند ملی دفاتر پیشخوان دارای مجوز ثبت احوال استان قم با حضور مدیران و کاربران برگزار شد.

در این کلاس آموزشی آقایان امیر کاظمی سرپرست معاونت امور اسناد هویتی و حسین احمدی سرپرست معاونت فناوری اطلاعات اداره کل استان به تدریس مباحث مرتبط با ارائه خدمات سجلی و امور مرتبط با ثبت نام کارت هوشمند ملی پرداختند. همچنین آقای رحیم علی نژاد سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان قم و خانم حبیبی رئیس ثبت احوال منطقه یک در  این جلسه حاضر و به سوالهای مدیران و کاربران پاسخ دادند.

      در این جلسه با توجه به بازدیدهای دوره ای اداره کل ثبت احوال استان از دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال، بر رعایت قوانین و مقررات و تکریم ارباب رجوع تاکید گردید.